Navigation | Seiteninhalt | Zusätzliche Informationen

Seiteninhalt

Li Baochun

Kontaktdaten

Li Baochun
Executive Deputy Secretary General
World Tourism Cities Federation (WTCF)

Li Baochun

Veranstaltung

Mittwoch, 6. März 2019, 10.45 - 11.00 Uhr
CityCube Berlin, Saal A4/A5